Andmekaitse ja -töötlemise põhimõtted

Kehtivad alates 27.02.2019

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja kasutamist OÜ Rassa Rõõm (edaspidi Rassa Rõõm) veebilehel https://www.kaidikarilaid.com (edaspidi veebileht).

Rassa Rõõm on isikuandmete vastutav töötleja ning ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, kui see peaks olema vajalik toimingute teostamiseks veebilehel.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid, ostavad tooteid või edastavad Rassa Rõõmule omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Rassa Rõõmuga meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Rassa Rõõmu poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused s.h e-raamatud ja audiofailid.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Kogume veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
kasutaja e-posti aadress – kasutaja liitumisel meililistiga või e-kirja saatmisel;
– Kasutaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress – kasutaja kursusele liitumisel.

Rassa Rõõm kasutab ka Google vormi kursustele registreerimis ankeedina ja kõik Google vormi kaudu kogutud isikuandmed kuuluvat samuti selle Andmekaitse ja -töötlemise põhimõtete alla. 

Enamus sündmuseid salvestatakse videona ja MP3-na ja  salvestused saadetakse sündmuse ostjale e-mailile.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Rassa Rõõm kasutab isikuandmeid:
– kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
– kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest

Rassa Rõõm kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Rassa Rõõm säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi säilitatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Rassa Rõõm rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:
– avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
– nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
– nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
– nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@kaidikarilaid.com vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Rassa Rõõmu meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu või teatades sellest e-maili teel info@kaidikarilaid.com

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Rassa Rõõm jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@kaidikarilaid.com

ACCESS CONCIOUSNESS KURSUSTELE REGISTREERUMINE NING MEILILIST

Teatud kursustel osalemisel lisatakse e-maili aadress automaatselt ka Access Consciousness veebilehe meililisti. Lähemalt privaatsusnõuetest ning meililistist lahkumise kohta saab infot siit: https://www.accessconsciousness.com/en/policies/privacy-policy/ https://www.accessconsciousness.com/en/policies/data-protection-declaration/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
X