Andmekaitse ja -töötlemise põhimõtted

Andmekaitse ja -töötlemise põhimõtted
Kehtivad alates 27.02.2019 (uuendatud 24.11.2021)
Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja kasutamist OÜ Rassa Rõõm (edaspidi Rassa Rõõm) veebilehel https://kaidikarilaid.com (edaspidi veebileht), https://kaidi-karilaid.mykajabi.com (edaspidi veebileht).

Rassa Rõõm on isikuandmete vastutav töötleja ning ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, Kajabile ja teenusepakkujatele Stripe ja Paypal, kui see peaks olema vajalik toimingute teostamiseks veebilehtedel.


MÕISTED
Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine. Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid, ostavad tooteid või edastavad Rassa Rõõmule omalt
poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või Rassa Rõõmuga meili teel ühenduse võtmine. Teenused on kõik Rassa Rõõmu poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused s.h e-raamatud ja audiofailid.


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.
Kogume veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
– kasutaja e-posti aadress – kasutaja liitumisel meililistiga või e- kirja saatmisel;
– Kasutaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress – kasutaja kursusele liitumisel.

Rassa Rõõm kasutab ka Google vormi kursustele registreerimis ankeedina ja kõik Google vormi kaudu kogutud isikuandmed
kuuluvat samuti selle Andmekaitse ja -töötlemise põhimõtete alla. 

Enamus sündmuseid salvestatakse videona ja MP3-na ja  salvestused saadetakse sündmuse ostjale e-mailile.


ISIKUANDMETE KASUTAMINE
Rassa Rõõm kasutab isikuandmeid:
– kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
– kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest


Rassa Rõõm kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.
 
KES PÄÄSEB TEIE ANDMETE JUURDE?
Minu meeskond ja mina pääseme teie andmete juurde, et saaksime täita lepingulisi kokkuleppeid oma klientidega. Minu meeskonda võivad kuuluda minu suhtlus- ja turundusmeeskond, minu ürituste korraldajad ja minu halduspersonal.
Lisaks nõuab näiteks spetsiifiliste IT- ja raamatupidamisülesannete tellimine allhankijatelt mõnikord konsultantidele juurdepääsu võimaldamist teie andmetele, kui seda on vaja juriidiliste kohustuste täitmiseks ametiasutuste ees või teenuste arendamiseks ja parendamiseks.


Lisaks pääsevad (1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, Ameerika Ühendriigid, (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Iirimaa, ja (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573,
Austraalia, edaspidi kõik kolm osapoolt ühiselt Access Consciousness või ettevõtted, juurde teie põhiandmetele (täisnimi, meiliaadress, postiaadress, riik ja telefoninumber), kui registreerute minu Access Consciousnessi kursusele minu üldise veebilehe või lehe  www.accessconsciousness.com  kaudu. See puudutab

otsekursusi, -telekõnesid ja veebikoolitust, samuti heli otseülekande kaudu pakutavaid kursusi ja otse ülekantavaid kursusi.
 
ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS
Rassa Rõõm säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi säilitatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada. Rassa Rõõm rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.


KASUTAJA ÕIGUSED
Kasutajal on õigus igal ajal:
– avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
– nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
– nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
– nõuda isikuandmete ülekandmist.


Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@kaidikarilaid.com vastavasisuline sooviavaldus.
Kui kasutaja kuulub Rassa Rõõmu meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e- kirja lõpus oleva lingi kaudu või teatades sellest e-maili teel info@kaidikarilaid.com


Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.


PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE
Rassa Rõõm jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate
küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@kaidikarilaid.com

Liitu uudiskirjaga

X