Üld- ja tellimistingimused

KAIDIKARILAID.EE ja kaidi-karilaid.mykajabi.com ,E-POE ÜLD- JA TELLIMISTINGIMUSED

Käesolevad Rassa Rõõm OÜ (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad kaidikarilaid.com e-poodi (edaspidi e-pood), kaidi-karilaid.mykajabi.com e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping).
Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

OSTUJUHEND

Ostu sooritamiseks ei pea registreerima püsikliendiks (looma konto ja sisse logima). Saate osta ka külalisena, aga tellimusele tuleb sisestada andmed kauba kohaletoimetamiseks kas meili või pakiautomaadi teel. Ostu sooritamisel tuleb sisestada andmed kauba kohaletoimetamiseks. Kasutades pakiautomaadi teenust, on kõige olulisem sisestada mobiiltelefoni number, mida igapäevaselt kasutate.
Ostu sooritamisel Ostja kinnitab ja annab nõusoleku, et on läbi lugenud, tutvunud ja nõustunud e-poe üld- ja tellimistingimustega.

E-POES MÜÜDAVAD TOOTEGRUPID:

  • Raamatud
  • Heli- ja videosalvestused
  • Koolitused

E-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest, kui see peaks olema vajalik. Heli- ja videosalvestused ning koolituste info/kinnitus saadetakse interneti teel ning neile transporditasu ei lisandu. Kauba hind ja saadavus võivad ette teatamata muutuda. Kauba kättetoimetamise tasu pakiautomaati sõltub Ostja valitud kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.

Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu; koolitus jääb mingil põhjusel ära. Sellisel juhul teavitatakse Ostjat.

TELLIMUSE VORMISTAMINE, TASUMINE JA KOHALETOIMETAMINE

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi (Maksekeskuse) kaudu. Makseid võtame vastu ainult eurodes (EUR), mis tähendab, et kõik tehtud tehingud arveldatakse eurodes ning ka Ostja kontolt läheb maha ostusumma eurodes.

Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Pärast makse sooritamist saadab e-pood Ostjale tellimuskinnituse ja/või arve.

Raamatute kohaletoimetamine

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik pakiautomaati saata seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kauba saatmiskulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Saadetised jõuavad Ostja määratud sihtpunkti maksimaalselt 7 nädalapäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses sisestatud pakiautomaadi asukohta Eestis. Kohaletoimetamise teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.

Jagame teie isikuandmeid transporditeenuse osutajatega (Omniva ja Itella Smartpost), et teile tooted kohale toimetada. Müüja ja transpordifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Katkise pakendi korral on Ostjal võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja teavitada sellest koheselt e-kirja teel aadressil info@kaidikarilaid.com või telefonil +372 5299119.

Kui Ostja ei tule kaubale järele hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast kokkulepitud kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi kaupa. Müüjal on õigus müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiukulusid) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.

Heli-ja videosalvestuste ning koolituste kohaletoimetamine

Heli- ja videosalvestused ning info/kinnitus ostetud koolituste kohta saadetakse Ostja meilile ning selle eest lisakulu ei rakendu.

ANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED (KOOSKÕLAS GDPR-ga)

Rassa Rõõm OÜ (Müüja) hoolib oma klientide privaatsuse kaitsmisest. Andmekaitsepõhimõtetes kirjeldame, kuidas me kasutame ja salvestame Ostu sooritamisel meieni jõudnud isikuandmeid – ja millistel eesmärkidel.

Kasutame teie isikuandmeid selleks, et:
Hallata teie ostusid meie juures, samuti teie kontot juhul, kui olete sellise konto avanud.
Näiteks selleks, et võimaldada teile konto loomisega kaasnevate funktsioonide kasutamine.

Millised õigused on teil teie isikuandmete töötlemise mõjutamiseks meie juures?
Teil on GDPR-i alusel mitmeid õigusi, sealhulgas õigus olla vastu andmete kasutamisele turunduslikel eesmärkidel. Müüja ei kasuta Ostja andmeid ühelgi muul viisil, kui ainult ostu sooritamiseks ning ostetud kauba kohale toimetamiseks.

Kes vastutab teie isikuandmete kasutamise eest?
Teie isikuandmeid töötleb Rassa Rõõm OÜ.
Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse või kui soovite pöörduda meie poole seoses oma õigustega, palun võtke meiega ühendust aadressil info@kaidikarilaid.ee või telefoni teel +372 5299119.

Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?
Me tegeleme aktiivselt sellega, et tagada ELi isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete järgimine. Meil on meetmed, mis aitavad meil kaitsta teie isikuandmeid ebaseadusliku ja volitamata töötlemise eest. Lisaks on meil ettevõttesisesed toimingud, millega tagatakse, et teie isikuandmetele ei pääse juurde need, kellel selleks vajadust pole.

Kas te peate meile esitama oma isikuandmed ja mis siis, kui te seda ei tee?
Selleks, et me saaksime teile läbi e-poe toodet müüa, on vajalik, et esitaksite meile teatud isikuandmed. Kui te ei esita meile isikuandmeid, mida meil on vaja teie lepingu täitmiseks, siis võime me teile kaupu mitte saata.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?
Teie isikuandmeid käsitletakse lähteandmetena vaid ettevõttes Rassa Rõõm OÜ. Teie isikuandmeid võidakse jagada väljapoole ettevõtet, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu (ostutellimuse) täitmiseks ja kui meil on vaja abi asjadega, mis pole meie põhioskused, misläbi me saame pakkuda teile meie tooteid.

Siin esitame me täpsemat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid jagame:
Et me saaks müüa kaupu, mida te soovite osta, jagame me teie isikuandmeid Maksekeskusega, kes tagavad teie valitud makseviisi. Olenevalt teie valitud makseviisist võib see erineda, mis andmeid osapooled töötlevad ja kuidas nad seda teevad.

Me jagame teie isikuandmeid transporditeenuse osutajatega (Omniva ja Itella Smartpost), et śaata teile ostetud tooteid või et te saaks tühistada või tagastada või vahetada tooteid. Me teeme seda selleks, et tagada, et transporditeenuse osutaja saab kauba kohale toimetada ja saata teile teavet, et te võite oma tooted kätte saada.

Kuidas me sinu isikuandmeid kogume?
E-poel on õigus kasutada isikuandmeid kliendisuhtluse ja muu informatsiooni edastamiseks tarbijale, kui see peaks olema vajalik.
Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh kauba kohale toimetamiseks. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ning neile puudub e-poel (meil) ligipääs.

Kui kaua andmeid säilitatakse?
Kuni nende kustutamiseni Müüja valikul või Ostja palvel.

Turvalisus
Müüja rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide veebilehe külastajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Millised õigused teil on, et mõjutada seda, kuidas me töötleme teie isikuandmeid?
Kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega on teil mitmed õigused seonduvalt teie isikuandmete töötlemisega. Oma õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust meili või telefoni teel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui me töötleme teie isikuandmeid toetudes sellele, et te olete andnud meile nõusoleku, on teil igal ajal õigus tühistada nõusolek, mille andsite oma isikuandmete töötlemise kohta, täielikult või osaliselt. Nõusoleku tagasi võtmine kehtib päevast, mil see võeti tagasi.

Õigus tutvuda andmetega
Teil on õigus saada kinnitust, kas teie isikuandmeid käsitletakse, ja saada juurdepääs teabele, kuidas isikuandmeid käsitletakse, nt töötlemise eesmärk ja töödeldavate isikuandmete liigid. Teil on ka õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest.

Õigus andmete parandamisele
Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist põhjendamatu viivituseta ja mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele (nn õigus olla unustatud)

Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui
isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
te võtate tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine põhineb, ja puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes, eeldusel, et meil pole õiguspäraseid põhjuseid jätkata töötlemist, mis kaaluksid üles teie õiguspärase põhjuse mitte jätkamiseks;
kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või
kui isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meile kehtivat õiguslikku kohustust.
Rassa Rõõm OÜ kustutab teie isikuandmed teie palvel, eeldusel, et meil pole kohustust säilitada isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega või muu õigusaktiga.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui:
te vaidlustate andmete õigsuse (vaid ajaks, mis võimaldab meil neid kontrollida);
töötlemine on ebaseaduslik ja te palute kustutamise asemel nendele juurdepääsu piirata;
me ei vaja isikuandmeid enam, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks või kaitsmiseks või
te olete esitanud vastuväite töötlemise kohta, kui meil ei ole toimunud huvide tasakaalustamist.

Õigus esitada kaebus
Teil on õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele (ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist). Selline kaebus esitatakse järelevalveasutusele, mis asub ELi/EMP liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või kus väidetavalt leidis aset kehtivate isikuandmete kaitset käsitlevate seaduste ja eeskirjade rikkumine.

Andmete ülekandmise õigus
Teil on õigus saada isikuandmeid, mis puudutavad teid ja mille te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need teisele isikuandmete töötlemise eest vastutavale poolele (andmete ülekantavus), kuitöötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul;töötlemine toimub automatiseeritult.

Teil on õigus nõuda isikuandmete ülekandmist otse meilt teisele isikuandmete töötlemise eest vastutavale poolele, kui see on tehniliselt võimalik.

Andmeside Ostja ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas.
Rassa Rõõm OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja, Maksekeskus AS-le. Müüjal puudub ligipääs Ostja panga- ja krediitkaardi andmetele.

TAGANEMISÕIGUS JA PRETENSIOONID

Raamatute tagastamine

E-poest soetatud raamatuid võib tagastada, kui klient ei ole mingil põhjusel tootega rahul või eksimuse tõttu on Ostjale saadetud vale toode. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Müügilepingust taganemisel peavad kaup ja pakend olema kasutamata ning komplektsed. Kaup peab olema originaalpakendis koos originaalarvega ja kõigi markeeringutega. Kaup ei tohi olla kasutatud.

Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on Müüjal õigus mitte rahuldada Ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu Ostjale tagastatavast ostusummast.

Ostjal on õigus tühistada oma tellimus pärast kauba eest tasumist, kuid enne kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb saata vastavasisuline teade koos tellimuse/arve numbriga e-posti aadressile info@kaidikarilaid.ee. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse kinnitus.

Heli-ja videosalvestuste tagastamine

Tulenevalt kauba tüübist ei kuulu interneti kaudu saadetavad heli- ja videosalvestused tagastamisele, seega on enne ostu sooritamist vaja kindlaks teha, et just seda toodet on osta soovitud, Juhul, kui osteti vale toode, palume kontakteeruda e-posti kaudu info@kaidikarilaid.ee.

Koolituskulude tagastamine

Kui klient on ostnud pääsme Oü Rassa Rõõm koolitusele, kuid mingil põhjusel ei saa osaleda, palume kontakteeruda info@kaidikarilaid.ee meiliaadressil. Tasutud summa kuulub täielikult tagastamisele.

Muud tingimused

Raha tagastatud kauba eest kantakse Ostja arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba tagasijõudmist Müüjale (või olenevalt kauba tüübist muudel tingimustel). Pangalingi või ülekandega tasutud summa kantakse tagasi kontole, millelt tasutud summa laekus. Raamatute tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup).

Kui tagastamisele kuuluv raamat on mõnel viisil kahjustatud, ei kuulu kaup tagastamisele ja loetakse kasutatuks.

Kõikidele toodetele kehtib pretensiooni esitamise aeg VÕS § 218 järgi. Tagastamise tunnistusena kehtib arve/ostuarve. Pretensiooni esitamise õigus ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või rikkumisest. Müüja vastutab Ostjale (tarbijale) müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba kauba üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe nädala jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale.

Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemaltkahe  nädala jooksul Müüja poole, saates e-kirja aadressile info@kaidikarilaid.ee või helistades telefonil: +372 5299119. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbijale. Kui e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui tarbijal on e-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile info@kaidikarilaid.ee või helistada telefonil: +372 5299119. Kui tarbija ja Müüja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on tarbijal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin: https://komisjon.ee/et. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Liitu uudiskirjaga

X